Sunday, June 6, 2010

NTS Boot v1.1 - BOOT ngay trên phân vùng cài Window


NTS Boot v1.1b là phiên bản DOS có thể tích hợp dễ dàng vào Boot Loader (BOOT.INI) của Windows XP và có thể chạy trên phân vùng định dạng NTFS ngon lành!

Đây là bản DOS thực có menu hai ngôn ngữ Việt - Anh, nhận dạng, đọc ghi dữ liệu trên phân vùng NTFS, tích hợp trình quản lí file Volkov Commander v4.99 anpha 1, trình phân vùng ổ đĩa Paragon Partition Manager, trình sao lưu Symantec Ghost v8.2.

Chương trình được cài đặt đơn giản, tháo bỏ dễ dàng khi không cần sử dụng tới chỉ bằng thao tác chạy 1 file thực thi. Khi cài đặt thành công, lúc khởi động máy sẽ có thêm menu mới tên là NTS BOOT v1.0 menu (DOS Environment) dưới mục Boot vào Windows XP, nhấn vào đó là có thể Boot thẳng vào DOS thực ngay, chạy rất nhanh.

NTS Boot của tác giả Mai Nhựt Tân.

Download link 1
Download link2

No comments:

Post a Comment

Bottom Advertising